Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2384-94

Назва стандарту:
RAY MEDICAL APPARATUS .Terms and definitions

Термін:
підсилювач рентгенівського зображення

Визначення:
Пристрій для перетворення зображення на рентгенівському екрані в посилене видиме зображення

Термин:
усилитель рентгеновского изображения; УРИ

Определение:
Устройство для преобразования изображення на рентгеновском экране в усиленное видимое изображение

Term:
X-ray image intensifier

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
intensificateur d'image radiologique

Definition:
-