Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2384-94

Назва стандарту:
RAY MEDICAL APPARATUS .Terms and definitions

Термін:
рентгенівське випромінення

Визначення:
Проникальне електромагнітне випромінення з довжиною хвилі від 10-3 до 104 нм

Термин:
рентгеновское излучение

Определение:
Проникающее электромагнитное излучение с длиной волны от 10-3 до 104 нм

Term:
X-rays

Definition:
-

Term:
Rontgenstrahlen

Definition:
-

Term:
rayons X

Definition:
-