Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2332-93

Назва стандарту:
SEMICONDUCTOR DIODES Terms, definitions and letter ssymbols of electrical parametres

Термін:
добротність (НВЧ діода)

Визначення:
Відношення реактивної складової повного опору НВЧ діода на заданій частоті до її активної складової повного опору за заданого значення зворотної напруги

Термин:
добротность (СВЧ диода)

Определение:
Отношение реактивного сопротивления СВЧ диода на заданной частоте к активному при заданном значении обратного напряжения

Term:
Q-factor

Definition:
-

Term:
Guterfactor (Q-Factor)

Definition:
-

Term:
facteur Q-exterieur

Definition:
-