Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2286-93

Назва стандарту:
ELECTRICAL ROTATING MACHINERY .Terms and definitions

Термін:
синхронний індуктивний опір реакції якоря синхронної машини по поперечній осі

Визначення:
Відношення усталеного значення основної гармоніки електрорушійної сили,індукованої в обмотці якоря синхронної машини робочим магнітним потоком,обумовленим складовою струму в цій обмотці по поперечній осі,до цієї складової струму при синхронній частоті обертання

Термин:
синхронное индуктивное сопротивление по поперeчной оси синхронной машины

Определение:
Отношение установившегося значения основной гармоники электродвижущей силы, индуктируемой в обмотке якоря синхронной машины полным магнитным потоком, обусловленным составляющей тока в этой обмотке по поперечной оси, к этой составляющей тока при синхронной частоте вращения

Term:
quadrature-axis synchronous re-actance

Definition:
-

Term:
Synchron-querreaktanz

Definition:
-

Term:
reactance synchrone transversale

Definition:
-