Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3998-2000

Назва стандарту:
Textile knitted sewing and leather materials and artikles Terms and definitions

Термін:
опір стиранню

Визначення:
Показник, що його визначає тривалість або кількість циклів стиральних дій певним абразивним матеріалом під заданим тиском по поверхні елементарної проби, необхідні для стирання одиниці її товщини у разі заданих умов випробування

Термин:
(сопротивление истиранию

Определение:
Показатель, который определяется временем или числом циклов истирающих воздействий определенным абразивным материалом под заданным давлением по поверхности элементарной пробы, необходимыми для истирания единицы ее толщины при заданных услових истирания)

Term:
abrasion resistance

Definition:
-

Term:
Reibungswidestand

Definition:
-

Term:
resistance a l'abrasion

Definition:
-