Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3956-2000

Назва стандарту:
TECHNICAL MEANS OF MEASUREMENT AND CONTROL IN INDUSTRIAL PROCESS Part 1: Basic notions Terms and definitions

Термін:
позиційне подання даних

Визначення:
Подання даних, що надає смисл як значенню кожного символу, так і місцю ( значущій позиції), яке він займає в ряді інших символів повідомлення

Термин:
позиционное представление данных

Определение:
(Представление данных, придающее смысл как значению каждого символа, так и месту (значащей позиции), занимаемому им в ряду других символов сообщения

Term:
data position representation

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-