Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3807-98

Назва стандарту:
TELEVISION Terms and definitions

Термін:
модуляція типу КАМ

Визначення:
Квадратурно-амплітудна модуляція (КАМ) несівного коливання сигналом даних у системі наземного кабельного цифрового ТВ-мовлення, за якого синфазний і квадратурний складники в момент винесення рішення приймають одне з можливих фіксованих значень

Термин:
(модуляция типа КАМ

Определение:
Квадратурно-амплитудная модуляция (КАМ) несущего колебания сигналом данных в системе наземного кабельного цифрового ТВ-вещания, при которой синфазная и квадратурная составляющие в момент вынесения решения принимают одно из возможных фиксированных значений)

Term:
QAM coding method

Definition:
-

Term:
QAM Modulation

Definition:
-

Term:
methode de codage QAM

Definition:
-