Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3827-98

Назва стандарту:
ELECTRICAL ROTATING MACHINERY Machine characteristics Terms and definitions

Термін:
складова напруги по поперечній осі

Визначення:
Різниця потенціалів, обчислена як результат додавання векторів складової синхронної ЕРС по поперечній осі та складової спаду напруги в обмотці якоря по цій же осі

Термин:
составляющая напряжения по поперечной оси

Определение:
Разность потенциалов, получаемая в результате сложения векторов составляющей синхронной ЭДС по поперечной оси и падения напряжения по этой же оси

Term:
quadrature-axis component of voltage

Definition:
-

Term:
Querspannung componente transversal de la tension

Definition:
-

Term:
composante transversale de la tension

Definition:
-