Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3827-98

Назва стандарту:
ELECTRICAL ROTATING MACHINERY Machine characteristics Terms and definitions

Термін:
складова магніторушійної сили по поперечній осі

Визначення:
Складова магніторушійної сили, спрямована по осі, розміщеній під кутом 90 електричних градусів по осі полюсів

Термин:
составляющая магнитодвижущей силы по поперечной оси

Определение:
Составляющая магнитодвижущей силы, направленная вдоль оси, перпендикулярной оси полюсов

Term:
quadrature-axis component of magnetomotive force

Definition:
-

Term:
Querdurchflutung componente transversal de la fuerza magnetomotriz

Definition:
-

Term:
composante transversale de la force magnetomotrice

Definition:
-