Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3827-98

Назва стандарту:
ELECTRICAL ROTATING MACHINERY Machine characteristics Terms and definitions

Термін:
надперехідна стала часу по поперечній осі машини із замкненою накоротко обмоткою якоря

Визначення:
Час, протягом якого складова поперечного струму замкненої накоротко обмотки якоря, яка виникає протягом перших періодів синусоїди напруги живлення й швидко згасає після раптової зміни умов роботи машини, що обертається з номінальною швидкістю, досягає значення, що дорівнює 1/е = 0,368 від свого початкового значення

Термин:
сверхпереходная постоянная времени по поперечной оси при замкнутой накоротко первичной обмотке

Определение:
Время, в течение которого быстро изменяющаяся составляющая поперечного тока замкнутой накоротко первичной обмотке, проявляющаяся в первые периоды после внезапного изменения условий работы машины, вращающейся с номинальной скоростью, затухает до 1/е = 0,368 своего начального значения

Term:
quadrature-axis subtransient shortcircuit time constant

Definition:
-

Term:
Subtransient-Kurzschlub-Zeitkonstante der Querachse

Definition:
-

Term:
constante de temps subtransitoire transvers en courtcircuit

Definition:
-