Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3827-98

Назва стандарту:
ELECTRICAL ROTATING MACHINERY Machine characteristics Terms and definitions

Термін:
надперехідна стала часу по поперечній осі машини із розімкненою обмоткою якоря

Визначення:
Час, протягом якого складова напруги на виводах розімкненої обмотки якоря, зумовлена потокозчепленням по поперечній осі, швидко згасаючи протягом перших періодів синусоїди напруги живлення після раптової зміни умов роботи машини, що обертається з номінальною швидкістю, досягає значення, що дорівнює 1/е = 0, 368 від свого початкового значення

Термин:
сверхпереходная постоянная времени по поперечной оси при разомкнутой первичной обмотке

Определение:
Время, в течение которого быстро изменяющаяся составляющая напряжения на выводах первичной обмотки, обусловленная потокосцеплением по поперечной оси и проявляющаяся в первые периоды после внезапного изменения условий работы машины, вращающейся с номинальной скоростью, затухает до 1/е = 0,368 своего начального значения

Term:
quadrature-axis sub-transient opencircuit time constant

Definition:
-

Term:
Subtransient-Leerlauf-Zeitkonstante der Querachse

Definition:
-

Term:
constante de temps subtransitoire transversale a circuit ouvert

Definition:
-