Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3827-98

Назва стандарту:
ELECTRICAL ROTATING MACHINERY Machine characteristics Terms and definitions

Термін:
перехідна стала часу по поперечній осі машини із замкненою накоротко обмоткою якоря

Визначення:
Час, протягом якого складова поперечного струму замкненої накоротко обмотки якоря, повільно змінюючись після раптової зміни умов роботи машини, що обертається з номінальною швидкістю, досягає значення, що дорівнює 1/е = 0, 368 від свого початкового значення

Термин:
переходная постоянная времени по поперечной оси при замкнутой накоротко первичной обмотке

Определение:
Время, в течение которого медленно изменяющаяся составляющая поперечного тока замкнутой накоротко первичной обмотки затухает до 1/е = 0,368 своего начального значения после внезапного изменения условий работы машины при номинальной скорости вращения

Term:
quadrature-axis transient shortcircuit time constant

Definition:
-

Term:
Transient-Kurzschlub-Zeitkonstante der Querachse

Definition:
-

Term:
constante de temps transitoire transvers en court-circuit

Definition:
-