Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3827-98

Назва стандарту:
ELECTRICAL ROTATING MACHINERY Machine characteristics Terms and definitions

Термін:
перехідна стала часу по поперечній осі машини із розімкненою обмоткою якоря

Визначення:
Час, протягом якого складова напруги на виводах розімкненої обмотки якоря, зумовлена потокозчепленням по поперечній осі, повільно змінюючись після раптової зміни умов роботи машини, що обертається з номінальною швидкістю, досягає значення, що дорівнює 1/е = 0,368 від свого початкового значення

Термин:
переходная постоянная времени по поперечной оси при разомкнутой первичной обмотке

Определение:
Время, в течение которого медленно изменяющаяся составляющая напряжения на выводах разомкнутой первичной обмотки, обусловленная потокосцеплением по поперечной оси, затухает до 1/е = 0,368 своего начального значения после внезапного изменения условий работы машины при номинальной скорости вращения

Term:
quadrature-axis transient opencircuit time constant

Definition:
-

Term:
Transient-Leerlauf-Zeitkonstante der Querachse

Definition:
-

Term:
constante de temps transitoire transvers a circuit ouvert

Definition:
-