Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3790-98

Назва стандарту:
NON-FERROUS METALLURGY Terms and definitions basis notions

Термін:
квадратування

Визначення:
Спосіб скорочення проби шляхом розділення укладеної рівним шаром проби на квадрати, взяття з квадратів совком або лопаткою порцій, об'єднання їх у скорочену пробу і відкидання залишку. Цей спосіб застосовується, як правило, на останніх стадіях готування проби ( крупністю менш як 1 мм)

Термин:
(квадратование

Определение:
Способ сокращения пробы путем разделения уложенной ровным слоем пробы на квадраты, взятия из квадратов совком или лопаткой порций, объединение их в сокращенную пробу и отброса остатка. Этот способ применяется, как правило, на последних стадиях подготовки пробы ( крупностью менее 1 мм))

Term:
quadratation

Definition:
-

Term:
Quadratteilung

Definition:
-

Term:
quadratation

Definition:
-