Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3647-97

Назва стандарту:
BALANCE AND WEIGHING BATCHERS Terms and definitions

Термін:
квадрантові ваги

Визначення:
Важільні ваги із зрівноважувачем за зразком квадранта

Термин:
(квадрантные весы

Определение:
Рычажные весы с уравновешивающим устройством в виде квадранта)

Term:
quadrant balance

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-