Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3560-97

Назва стандарту:
SPACE AND SATELLITE TELECOMMUNICATION Terms and definitions

Термін:
центр керування системою зв`язку

Визначення:
Орган, який керує експлуатацією системи зв'язку та її розвитком

Термин:
(центр управления системой связи

Определение:
Орган, осуществляющий руководство эксплуатацией системы связи и ее развитием)

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-