Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3479-96

Назва стандарту:
ELECTRONIC CASH REGISTERS Terms and definitions

Термін:
режим фіскальних звітів

Визначення:
Режим звітування за інформацією, що міститься у фіскальній пам'яті

Термин:
(режим фискальных отчетов

Определение:
Режим отчетов из информации, которая находится в фискальной памяти)

Term:
daily total zeroing reports

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-