Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2241-93

Назва стандарту:
СОМPОSIТ МAТERIАLS GLАSS-RELNFОRСЕD РLASТIСS.Тerms аnd definitiоns

Термін:
абляційний склопластик

Визначення:
Теплостійкий склопластик, відмітною властивістю якого є здатність до керованої деструкції під дією інтенсивних теплових потоків

Термин:
абляционный стеклопластик

Определение:
Теплостойкий стеклопластик, отличительным свойством которого является способность к управляемой деструкции при воздействии интенсивных тепловых потоков

Term:
ablative glass-reinrorced plastic

Definition:
-

Term:
Ablationsglaskunststoff

Definition:
-

Term:
plastique verre-resine ablatif

Definition:
-