Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3351-96

Назва стандарту:
THE WOOL. PRELIMINARY TREATMENT Terms and definitions

Термін:
показник якості тонкості вовни

Визначення:
Кількісна характеристика тонкості вовни, яка визначається діапазоном середньої тонкості і допустимим середнім квадратичним відхиленням тонкості для цього діапазону

Термин:
показатель качества тонины шерсти (Нд качество шерсти, сорт шерсти)

Определение:
Количественная характеристика тонины шерсти, определяемая диапазоном средней тонины и допустимым средним квадратическим отклонением тонины для этого диапазона

Term:
qualitative index of wool fi-neness

Definition:
-

Term:
Qualitatsmerkmal der Wollfeinheit

Definition:
-

Term:
indice de qualite de finesse de laine

Definition:
-