Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3325-96

Назва стандарту:
TERMINOLOGY Definitions of fundamental conceptions

Термін:
коротка форма терміна

Визначення:
Термін (6.3.1.2), який створено таким вилученням певної частини терміна (6.3.1. 2), що він надалі позначає те саме поняття (4.1).

Термин:
краткая форма термина

Определение:
Термин (6.3.1.2), образованный в результате опущения какойлибо части термина (6.3.1.2), таким образом, что он продолжает обозначать то же самое понятие (4.1).

Term:
abbreviated term

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
terme abrege

Definition:
-