Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2949-94

Назва стандарту:
SEEDS OF AGRICULTURAL PLANTS Terms and definition

Термін:
аномальні проростки

Визначення:
Проростки, органи яких потворні, мають пошкодження чи не досягли розмірів, передбачених нормативною документацією на методи визначення схожості насіння

Термин:
аномальные проростки

Определение:
Проростки, органы которых имеют уродства, повреждения или не достигли размеров, предусмотренных нормативной документацией на методы определения всхожести семян

Term:
abnormally germinated seeds

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-