Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2396-94

Назва стандарту:
Information theory. Terms and definitions

Термін:
середня швидкість пересланої інформації

Визначення:
Середня кількість пересланої інформації на символ за одиницю часу. В математичному записі це величина Т, яка дорівнює відношенню середньої кількості пересланої інформації на символ Т'до математичного сподівання середньої тривалості іj будь-якої складної події (хі, уj)

Термин:
средняя скорость переданной информации

Определение:
(Среднее количество переданной информации на символ за единицу времени. В математической записи это величина T , равная отношению среднего количества переданной информации на символ T' к математическому ожиданию средней продолжительности ij любого сложного события (xi,yj):<формула>.

Term:
(average) transinformation rate

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-