Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2396-94

Назва стандарту:
Information theory. Terms and definitions

Термін:
середня швидкість інформації

Визначення:
Середня ентропія на символ за одиницю часу. В математичному записі середня швидкість інформації Н дорівнює відношенню середньої ентропії на символ Н'до математичного сподівання тривалості і будь-якого символа хі з набору символів хі ... хn

Термин:
средняя скорость информации

Определение:
(Средняя энтропия на символ за единицу времени. В математической записи средняя скорость информации H равна отношению средней энтропии на символ H' к математическому ожиданию продолжительности i любого символа xi из набора символов x1 ... xn: <формула>.

Term:
(average) information rate

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-