Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3044-95

Назва стандарту:
REPRESENTATION OF DATA Terms and definitions

Термін:
подання даних

Визначення:
Сукупність правил кодування даних і утворення конструкцій даних у системі оброблення даних (ДСТУ 2874-94)

Термин:
представление данных

Определение:
(Совокупность правил кодирования данных и создание конструкций данных в системе обработки данных)

Term:
data representation

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-