Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3043-95

Назва стандарту:
TELEPROCESSING AND COMPUTER NETWORKS Terms and definitions

Термін:
скорочений виклик

Визначення:
Виклик, під час якого користувач, що ініціює зв'язок, має можливість сформувати адресу з меншою кількістю символів, ніж у повній адресі

Термин:
сокращенный вызов

Определение:
(Вызов, во время которого пользователь, инициирующий связь, имеет возможность сформировать адрес с меньшим количеством символов, чем в полном адресе)

Term:
abbreviated address calling

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
numerotation abregee

Definition:
-