Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2941-94

Назва стандарту:
SYSTEM DEVELOPMENT Terms and definitions

Термін:
забезпечення якості

Визначення:
Плановані систематичні дії, потрібні для забезпечення відповідності компонента або системи визначеним вимогам до якості

Термин:
обеспечение качества

Определение:
(Планируемые систематические действия, необходимые для обеспечения соответствия компонента или системы определенным требованиям к качеству)

Term:
quality assurance

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-