Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2869-94

Назва стандарту:
PERIPHERAL EQUIPMENT. Terms and definitions

Термін:
система підготовлення даних

Визначення:
Сукупність засобів підготовлення даних для записування на машинні носії, об'єднаних спільним керуванням і зберіганням інформації

Термин:
система подготовки данных

Определение:
Совокупность средств подготовки данных на машинных носителях, объединенных общим управлением и хранением информации (ГОСТ 25868)

Term:
data preparation system

Definition:
-

Term:
Datenaufbereitungsystem

Definition:
-

Term:
systeme de preparation de donnйes

Definition:
-