Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2869-94

Назва стандарту:
PERIPHERAL EQUIPMENT. Terms and definitions

Термін:
виведення даних (периферійні пристрої)

Визначення:
Процес, який складається з операцій приймання даних до периферійного пристрою чи засобу, перетворення цих даних у форму, прийнятну для записування на носій, або для відображення на поверхні візуалізації та наступного записування або відображення цих даних

Термин:
вывод данных (периферийные устройства)

Определение:
Процесс, состоящий из операций приема данных периферийным средством, преобразования этих данных в форму, принятую для записи на носитель, или отображения на поверхности визуализации и последующей записи или отображения этих данных

Term:
(data) output

Definition:
-

Term:
Datenausgabe

Definition:
-

Term:
sortie de donnйes

Definition:
-