Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2627-94

Назва стандарту:
COMPUTER-ASSISTED PUBLISHING. HANDLING AND PRINTING OF DOCUMENTS. Terms and definitions

Термін:
режим чернеткового друкування

Визначення:
Режим роботи матричного друкувального пристрою, що відзначається підвищеною швидкістю та погіршеною якістю друкування

Термин:
(режим черновой печати)

Определение:
(Режим работы матричного печатающего устройства, отличающийся повышенной скоростью и пониженным качеством печати)

Term:
(draft-quality print)

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-