Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2400-94

Назва стандарту:
DISTRIBUTER DATA PROCESSING Terms and definitions

Термін:
станція оброблення даних

Визначення:
У вузлі оброблення даних - апаратура оброблення даних і відповідне програмне забезпечення

Термин:
(станция обработки данных

Определение:
В узле обработки данных -- аппаратура обработки данных и соответствующее программное обеспечение)

Term:
data processing station

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
station de traitement

Definition:
-