Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2394-94

Назва стандарту:
Acquisition, bibliographic description, analysis of documents.Terms and definitions

Термін:
обов`язковий примірник

Визначення:
Примірник документа (безкоштовний чи коштовний), який надсилається відповідним державним бібліотекам та інформаційним центрам згідно з правочинним депонуванням

Термин:
обязательный экземпляр

Определение:
(Экземпляр документа (бесплатный или платный), который рассылается соответствующим государственным библиотекам и информационным центрам в соответствии с правомочным депонированием)

Term:
(deposit copy; legal deposit copy)

Definition:
-

Term:
(Pflichtexemplar)

Definition:
-

Term:
(exemplaire du depot legal)

Definition:
-