Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2229-93

Назва стандарту:
LOKAL AREA NETWORK.Terms and definitions

Термін:
абонент локальної обчислювальної мережі

Визначення:
Пристрій, програма чи ЕОМ, під'єднані до локальної обчислювальної мережі, які мають свою мережну адресу

Термин:
абонент локальной вычислительной сети; абонент ЛВС

Определение:
(Устройство, программа или ЭВМ, подключенные к локальной вычислительной сети и имеющие свой сетевой адрес)

Term:
abonent of local area network

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-