Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2216-93

Назва стандарту:
RЕAGENТS AND SUРRA РURЕ SUВSТАNСES. DESLСNAТLОNS AND МEТНОDS FОР DEТERМLNАТLОN ОF РURIТY DЕGREES.Тerms аnd defіnіtiоns

Термін:
рентгенофазовий (метод) аналіз(у)

Визначення:
Грунтується на вивченні дифракції рентгенівських променів для визначення фазового складу кристалічних зразків

Термин:
рентгенофазовый (метод) анализ(а)

Определение:
Основан на изучении дифракции рентгеновских лучей для определения фазового состава кристаллических образцов

Term:
X-ray phase analysis

Definition:
-

Term:
Rontgen-Phaseanalyse

Definition:
-

Term:
analyse phases aux rayons X

Definition:
-