Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2216-93

Назва стандарту:
RЕAGENТS AND SUРRA РURЕ SUВSТАNСES. DESLСNAТLОNS AND МEТНОDS FОР DEТERМLNАТLОN ОF РURIТY DЕGREES.Тerms аnd defіnіtiоns

Термін:
рентгеноструктурний (метод) аналіз(у)

Визначення:
Грунтується на вивченні дифракції рентгенівських променів для дослідження атомно-молекулярнои будови речовини

Термин:
рентгено-структурный (метод) анализ(а)

Определение:
Основан на изучении дифракции рентгеновских лучей для исследования атомно-молекулярного строения вещества

Term:
X-ray crystal structure analysis

Definition:
-

Term:
Rontgenstruktoralalyse

Definition:
-

Term:
analyse structurale aux rayons X

Definition:
-