Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2216-93

Назва стандарту:
RЕAGENТS AND SUРRA РURЕ SUВSТАNСES. DESLСNAТLОNS AND МEТНОDS FОР DEТERМLNАТLОN ОF РURIТY DЕGREES.Тerms аnd defіnіtiоns

Термін:
рентгено-флуоресцентний спектральний (метод) аналіз(у)

Визначення:
Грунтується на визначенні енергії та інтенсивності вторинного випромінювання після опромінювання аналізованої речовини рентгенівськими променями

Термин:
рентгено-флуоресцентный спектральный (метод) анализ(а)

Определение:
Основан на измерении энергии и интенсивности вторичного излучения после облучения анализируемого вещества рентгеновскими лучами

Term:
X-ray fluorescence spectrometry

Definition:
-

Term:
Rontgenfluorezenzspektrometrie

Definition:
-

Term:
spectrometrie par fluorescence X

Definition:
-