Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2226-93

Назва стандарту:
AUTOMATED SYSTEMS .Terms and definitions

Термін:
подання даних

Визначення:
Правила кодування елементів і утворення конструкції даних в обчислювальній системі

Термин:
представление данных

Определение:
(Правила кодирования элементов и образования конструкции данных в вычислительной системе)

Term:
data representation

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-