Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2226-93

Назва стандарту:
AUTOMATED SYSTEMS .Terms and definitions

Термін:
засоби комунікаційні

Визначення:
Сукупність ліній пересилання даних та комутаційних пристроїв, що дозволяє здійснювати взаємне сполучення прикінцевого обладнання

Термин:
средства коммуникационные; сеть

Определение:
(Совокупность линий передачи данных и коммутирующих устройств, позволяющая осуществлять взаимное соединение оконечного оборудования)

Term:
data network

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-