Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2216-93

Назва стандарту:
RЕAGENТS AND SUРRA РURЕ SUВSТАNСES. DESLСNAТLОNS AND МEТНОDS FОР DEТERМLNАТLОN ОF РURIТY DЕGREES.Тerms аnd defіnіtiоns

Термін:
якісний аналіз

Визначення:
Сукупність операцій, за допомогою яких виявляють (ідентифікують) речовину, що аналізується

Термин:
качественный анализ

Определение:
Совокупность операций, с помощью которых обнаруживают (идентифицируют) анализируемое вещество

Term:
qualitative analysis

Definition:
-

Term:
qualitative Analyse

Definition:
-

Term:
analyse qualitative

Definition:
-