Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2226-93

Назва стандарту:
AUTOMATED SYSTEMS .Terms and definitions

Термін:
організація даних

Визначення:
Подання даних та керування даними відповідно до певних угод

Термин:
организация данных

Определение:
Представление данных и управление данными в соответствии с определенными соглашениями (ГОСТ 20886)

Term:
data organization

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-