Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2226-93

Назва стандарту:
AUTOMATED SYSTEMS .Terms and definitions

Термін:
набір даних

Визначення:
Ідентифікована сукупність фізичних записів, організована одним зі способів, установлених в системі оброблення даних

Термин:
набор данных

Определение:
(Идентифицированная совокупность физических записей, организованная одним из способов, установленных в системе обработки данных)

Term:
data set

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-