Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3041-95

Назва стандарту:
UTILIZATION OF WATER AND WATER PROTECTION Terms and definitions

Термін:
євтрофування вод

Визначення:
Підвищення біологічної продуктивності водних об'єктів унаслідок накопичення у воді біогенних елементів за дії антропогенних чи природних факторів

Термин:
эвтрофирование вод

Определение:
Повышение биологической продуктивности водных объектов в результате накопления в воде биогенных элементов под действием антропогенных или естественных факторов

Term:
eutrophication of waters

Definition:
-

Term:
Eutrophierung des Wassers

Definition:
-

Term:
eutrophication des eaux

Definition:
-