Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2449-94

Назва стандарту:
SEMICONDUCTOR DEVICES Terms and definitions

Термін:
дірково-дірковий перехід

Визначення:
Електричний перехід між двома ділянками напівпровідника р-типу, що мають різні значення питомої електричної провідності.

Термин:
дырочно-дырочный переход; p-p переход

Определение:
Электрический переход между двумя областями полупроводники р-типа, обладающими различными значениями удельной электрической проводимости.

Term:
D-D* junction

Definition:
-

Term:
pp* Ubergang

Definition:
-

Term:
jonction P-P*

Definition:
-