Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3272-95

Назва стандарту:
MICROWAVE FERRITE DEVICES Terms and definitions

Термін:
гранична вхідна потужність (феритового приладу НВЧ)

Визначення:
Значення вхідної потужності НВЧ, за якого електричні параметри феритового приладу НВЧ не регламентують, а після усунення впливу дестабілізаційних чинників та переходу на гранично допустимі значення електричні параметри приладу відповідають встановленим у НД нормам в період мінімального наробітку

Термин:
предельная входная мощность (ферритового прибора СВЧ)

Определение:
Значение входной мощности СВЧ, при которой электрические параметры ферритового прибора СВЧ не регламентируются, а после прекращения воздействия и перехода на предельно допустимое значение электрические параметры прибора соответствуют нормам, установленным в НД, в течение минимальной наработки

Term:
damage input power

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
puissance limite d'entree

Definition:
-