Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3230-95

Назва стандарту:
QUALITY MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE Terms and definitions

Термін:
спостереження під час перевірки якості

Визначення:
Виклад факту, зроблений під час перевірки якості (6.9) і підтверджений об'єктивним доказом (4.19)

Термин:
наблюдение в ходе проверки качества

Определение:
Констатация факта, сделанная в ходе проверки качества (6.9) основанная на объективном доказательстве (4.19)

Term:
quality audit observation

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-