Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3230-95

Назва стандарту:
QUALITY MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE Terms and definitions

Термін:
перевірка якості

Визначення:
Систематичний і незалежний аналіз, який дозволяє визначити відповідність діяльності з якості (4.1) і її наслідків запланованим заходам, а також ефективність від упровадження цих заходів та їхня відповідність поставленій меті

Термин:
проверка качества; аудит качества

Определение:
Систематический и независимый анализ, позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в области качества (4.1) запланированным мероприятиям, а также эффективность внедрения мероприятий и их пригодность для достижения поставленных целей.

Term:
quality audit

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-