Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3230-95

Назва стандарту:
QUALITY MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE Terms and definitions

Термін:
якість

Визначення:
Сукупність характеристик об'єкта (3.1), які стосуються його здатності задовольнити установлені й передбачені потреби

Термин:
качество

Определение:
Совокупность характеристик объекта (3. 1), относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.

Term:
quality

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-