Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3144-95

Назва стандарту:
CODES AND CODING OF INFORMATION BAR CODING Terms and definitions

Термін:
коефіцієнт відбиття елемента (штрихового коду)

Визначення:
Величина, що визначається відношенням величини потоку випромінювання, дифузно відбитого від елемента штрихкодової позначки, до величини потоку випромінювання дифузно відбитого від поверхні фотометричного стандарту (оксиду магнія МgО або сульфату барія ВаSО4), прийнятого за 100%

Термин:
(коэффициент отражения элемента ( штрихового кода)

Определение:
Величина, определяемая отношением величины потока излучения, диффузно отраженного от элемента штрихкодового символа, к величине потока излучения, диффузно отраженного от поверхности фотометрического стандарта (оксид магния MgO или сульфата бария BaSO4), принятого за 100%)

Term:
(diffuse) reflection

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-