Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2380-94

Назва стандарту:
LASER AND LASER ВЕЕМ QUITING DEUCES Terms and definitions

Термін:
(лазерний) затвор

Визначення:
Пристрій, призначений для забезпечення заданого імпульсного режиму генерації лазерного випромінювання за допомогою зміни добротності оптичного генератора

Термин:
(лазерный) затвор

Определение:
Устройство, предназначенное для обеспечения заданного импульсного режима генерации лазерного излучения посредством изменения добротности оптического генератора

Term:
Q-switch

Definition:
-

Term:
Guteschalter

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-