Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2380-94

Назва стандарту:
LASER AND LASER ВЕЕМ QUITING DEUCES Terms and definitions

Термін:
режим модуляції добротності (резонатора)

Визначення:
Режим імпульсної генерації лазерного випромінювання, при якому накопичення енергії відбувається в лазерному активному середовищі, а її вивід здійснюється шляхом швидкої зміни добротності резонатора від мінімальної до максимальної

Термин:
режим модуляции добротности (резонатора)

Определение:
Режим импульсной генерации лазерного излучения, при котором накопление энергии производится в лазерной активной среде, а ее вывод осуществляется путем быстрого изменения добротности резонатора от минимальной до максимальной

Term:
Q- switched operation

Definition:
-

Term:
Laser mit Gutenmodulation

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-