Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2071-92

Назва стандарту:
Technoloqy of furniture industry Terms and definitions

Термін:
поперечне пиляння

Визначення:
Пиляння, під час якого площини пропилення перпендикулярні до напряму волокон деревини

Термин:
поперечное пиление

Определение:
Пиление, при котором плоскости пропила перпендикулярны к направлению волокон древесины

Term:
qrose sawing

Definition:
-

Term:
Querschnitt

Definition:
-

Term:
le aciage a travers

Definition:
-